Livstidsdömd för mord söker resning

Av: TT

Publicerad:
En 59-årig morddömd man söker snart resning hos Högsta domstolen. Arkivbild.
Foto: HENRIK MONTGOMERY
En 59-årig morddömd man söker snart resning hos Högsta domstolen. Arkivbild.

En sjuårig pojke såg sin mamma skjutas till döds i hemmet och pekade ut en restaurangägare som dömdes till livstids fängelse. Men den morddömde hävdar sin oskuld och ansöker nu om resning – igen.

– Det har framkommit nya omständigheter i fallet, vilket gör att vi kan bygga ett case till Högsta domstolen, säger Elsa Segerros, biträdande jurist som hanterar mannens resningsansökan.

Mannen, som i dag är 59 år, har suttit fängslad i snart 13 år. Mordet skedde den 21 april 2006 i Nyköping. I förhör berättade sonen att en man kom på besök och att det uppstod en diskussion om pengar. Plötsligt drog besökaren sitt vapen och sköt mamman, som ska ha avlidit omedelbart.

Ledande frågor

Podcasten Spår har granskat fallet och det är med anledning av de uppgifter som där kommer fram som mannen nu begär resning på nytt.

Ingen teknisk bevisning band mannen till mordet, utan sonens utpekande vägde tungt. Men förhören med pojken anses ha stora brister.

– Experter har reagerat på att det använts mycket ledande frågor och att man inte följer upp det pojken säger. En stor aspekt är också vad vi menar är tecken på att pojken blivit påverkad av någon inför förhören, säger Olle Kristhammar, biträdande jurist som också hanterar fallet.

Det finns också nya uppgifter om skenäktenskap med stora pengar inblandade som gör att ett helt nytt motiv till mordet framkommer, enligt juristerna.

– Vi säger inte att det är det motivet, men en ny motivbild växer fram som inte utretts tidigare. Centrala personer i utredningen har lämnat oriktiga uppgifter i förhör och de har haft skäl att ljuga för att det här inte ska uppdagas, säger Elsa Segerros.

Nekats tidigare

59-åringen har vid två tidigare tillfällen sökt, men nekats resning. De nya bevis som då presenterades ansågs av Högsta domstolen inte räcka.

Mannen fick för ett par år sedan sitt livstidsstraff tidbestämt och ska oavsett om han får resning eller inte slussas ut i samhället i vår.

TT har sökt åklagaren som drev fallet i tingsrätt och hovrätt, Anders Öjert, men han avböjer att kommentera.

Publicerad:

LÄS VIDARE