Kritiserat betygssystem i svenska skolor ska göras om

Av: Nivette Dawod

Publicerad:

Kritiken har varit hård mot kraven som ställs i det nuvarande betygssystemet i svenska skolor.

Därför ska det nu göras om, uppger utbildningsminister Anna Ekström (S).

– Jag vill att kunskapskraven i skolan ska bli enklare att använda för lärarna och enklare att förstå för föräldrar och elever, säger hon till Aftonbladet.

Lärare, föräldrar och elever har alla kritiserat det nuvarande betygssystemet.

Betygskraven har kallats krångliga och i vissa fall helt obegripliga.

Till och med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har i en debattartikel i DN skrivit att kraven är orimliga och att myndigheten vill se en förändring.

Därför ska det nu bli ändringar i kurs- och ämnesplaner, säger utbildningsministern Anna Ekström (S).

– Alla vi föräldrar som har gått på föräldramöten och sett bilder med kunskapskraven på har nog tänkt att det ser väldigt krångligt ut. Jag tror att vi kan vinna mycket på om kunskapskraven är bättre arbetsredskap för lärare och lättare att förstå för föräldrar och elever, säger hon.

1 av 2 | Foto: STEFAN MATTSSON
Utbildningsminister Anna Ekström.

”Inte vara för svår”

Kursplanerna ska också ha mer betoning på faktakunskaper i början, när barnen är små. Kraven på analysförmåga ska öka när barnen blir äldre.

– Analysförmågan måste finnas med från början, men den får inte vara för svår för barnen, säger Anna Ekström.

Vad gäller betygssystemet ska lärare i framtiden kunna göra sammanvägda bedömningar, istället för att eleven som det ser ut i dag måste uppnå alla kunskapskrav för att nå ett visst betyg. Sammanvägda bedömningar gör betygen rättvisare, tror utbildningsministern.

– Jag ser det som en stor poäng om vi kan förenkla kunskapskraven. Det kan leda till att lärare kan fokusera mer på sin undervisning, och att det kan bli mindre dokumentation, och att de inte behöver bocka av varje kunskapskrav i ett schema hela tiden, säger hon.

Finns det en risk att ni sänker kraven i skolan?

– Tvärtom. Vi ska ha höga och kärleksfulla krav på barnen i svensk skola. De här förändringarna kommer inte att syfta till att sänka kraven, säger Anna Ekström.

Frågan om deadlines

En punkt där Anna Ekström själv har tagit initiativ till utredning är frågan om deadlines och försenade inlämningar av exempelvis uppsatser och liknande. Frågan behandlas olika på olika skolor, har hon upptäckt.

– Det är ett problem som många lärare har berättat om för mig. Det är väldigt stressande när elever kommer, kanske någon vecka innan betygssättning, och lämnar in uppgifter som påverkar betygen. Det leder till en ohållbar situation för lärarna i betygssättningstider och till en stor stress för elever som känner att arbetet aldrig blir klart.

Regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna i det samarbetsavtal som kallas Januariöverenskommelsen att förändringarna i betygssystemet ska göras under den här mandatperioden.

Åsa Fahlén, förbundsordförande på Lärarnas riksförbund, säger att betygsreformerna är välkomna.

– Jag är väldigt positiv, det här är något som lärarna har efterfrågat och påtalat under en längre tid. Skrivningarna som de ser ut i dag i kunskapskraven är inte bra. De är formulerade på ett avancerat sätt, det är långa meningar med många begrepp. Det gör att det är svårt för eleverna att förstå vad de faktiskt ska kunna, och för lärarna att förklara och motivera en bedömning.

Publicerad: