Hälften av alla kaffefilter innehåller för mycket bly

Larmet: Bly i hälften av alla kaffefilter.

Överstiger gränsvärdet

Högre halter bly i Sverige än andra länder