Nyheter

Söker tips om kalkrörsmask – kan vara invasiv

Av: 

TT

NYHETER

Den australiska kalkrörsmasken kan bygga meterlånga rev av ihåliga rör. Nu har den hittats i två skånska småbåtshamnar och arten bedöms som "potentiellt invasiv".

Masken, som bedöms ha möjlighet att etablera sig i Sverige, kan ställa till problem på grund av sitt rörbyggande.

– Jag pratade med en kollega i Bremerhaven i Tyskland och där har de haft problem med att den har försvårat manövreringen av fartyg, säger marinbiolog Emma Persson vid länsstyrelsen i Skåne.

Bildar rev

Rören är ett par millimeter breda och upp till en decimeter långa. Om många kalkrörsmaskar finns på samma plats kan ansamlingar av maskens rör bilda meterlånga nätverk, som till exempel kan sätta igen vattenintag eller påverka dammluckors funktion.

Hittills har två fynd gjorts i Skåne, dels i Lomma hamn och dels i Lagunens småbåtshamn i Limhamn. Men hur långt etableringen gått i svenska vatten är oklart.

– Den har ju inte varit särskilt känd, så vi vet inte om den redan har etablerat sig, säger Emma Persson.

Ber om hjälp

Nu hoppas länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten på hjälp från allmänheten med att hålla utkik efter påväxt av sådana här röransamlingar, till exempel på båtar, bryggor, stolpar och stenar i vattnet.

Tips om misstänkta fynd kan lämnas via Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringsverktyg Rappen, till artportalen, som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, eller genom mejl till den skånska länsstyrelsens kontaktpersoner för främmande arter eller havsmiljö.

ANNONS EXTERN LÄNK

Present till mors dag eller studenten? Missa inte alla klipp – upp till 50% rabatt på presenter varje dag hos Cervera

Cervera

Publisert: