Slutna sällskapet: ”Nazister har kidnappat våra runor”

Svea orden har sedan 1700-talet värnat om Sveriges historia. Nu vill det slutna sällskapet återta runorna från nynazisterna.

Ursprunlig sjöorden – upprörs över runstölden

Det är absolut förbjudet inom orden

Historian bakom ”leva svearne”