Dramatisk ökning av arbetslöshet bland utrikes födda

Av: Elle Kari Karlsson

Publicerad:

Arbetslösheten bland personer födda utomlands har ökat rekordartat i Sverige.

Uppsala län står för landets högsta ökning, tillsammans med Stockholm.

Arbetslösheten följer spåren av pandemin: där corona drabbat hårdast finns den högsta ökningen av arbetslösa utrikes födda.

– På något sätt tolkar jag som att Uppsala ligger i en djupare lågkonjunktur än i riket, säger Anders Bergquist, samhällsutredare på Region Uppsala.

Rekordmånga arbetslösa bland utrikes födda. Uppsala län står för landets största ökning.
Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Rekordmånga arbetslösa bland utrikes födda. Uppsala län står för landets största ökning.

Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än någonsin under 2000-talet, rapporterar Dagens Samhälle i en granskning.

Coronapandemin har fört med sig att massor av jobb försvunnit, inte minst för personer som är oetablerade på arbetsmarknaden: huvudsakligen unga och nyanlända.

I slutet av augusti var 250 000 personer födda utomlands inskrivna på Arbetsförmedlingen, 48 000 personer fler än ett år tidigare.

I augusti stod Uppsala län för landets dystraste siffror med en ökning på 3,7 procentenheter jämfört med augusti 2019.

Även arbetslösheten bland svenskfödda i Uppsala län har ökat mer än i resten av landet.

– Det kunde man se redan förra året. På något sätt tolkar jag som att Uppsala ligger i en djupare lågkonjunktur än i riket, säger Anders Bergquist, samhällsutredare på Region Uppsala.

Arbetsförmedlingens data från september visar på att ökningen mattats av lite. Jämfört med september förra året har arbetslösheten bland utrikes födda ökat med 3,5 procentenheter eller 36 procent. 20,2 procent av de utrikes födda i Uppsala län är arbetslösa.

I Stockholm har också ökningen gått ner till 3,5 procentenheter, mot 3,6 i augusti. Men det är fortfarande mest i Sverige.

Vad beror ökningen på?

Det finns en tydligt samband mellan hur arbetslösheten för utrikes födda skiljer sig mellan regionerna och hur hårt de drabbats av corona. Stockholm och Uppsala toppar på båda fronterna.

Att arbetslösheten ökar bland utrikes födda hänger ihop den ökade arbetslösheten i samhället i stort. De branscher som har varit extra drabbade av pandemins effekter har haft många unga och utrikes födda i sin personalstyrka.

– Uppsala har också en kompetenskrävande arbetsmarknad med relativt få enkla jobb. Därutöver jobbar en betydande del av Uppsalaborna i Stockholm och på Arlanda – arbetsmarknader som har blivit tydligt påverkade med färre arbetstillfällen i samband med pågående pandemi, säger Helene Ulman Lilja, Utvecklingsstrateg Arbetsmarknad på Regionkontoret.

De kraftigt ökade siffrorna kan också förklaras av hur många utrikes födda som hade jobb innan pandemin.

– Det är så få utrikes födda som jobbar, därför blir det en större förändring när i statistiken när arbetslösheten går upp, säger Jimmy Algotsson, verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen.

När enkla jobb försvinner innebär det en ökad konkurrens om jobben bland personer som har en högst förgymnasial utbildning. I den gruppen ingår många utrikes födda.

– Utrikes födda är extra sårbara, för de har det svårt från början. Försvinner ytterligare enkla jobb kommer arbetslösheten i den gruppen fortsätta öka även efter konjunkturen vänder, säger Jimmy Algotsson.

Hur ser det ut framåt?

Att coronapandemin fört med sig att såväl låg- som högutbildade blivit av med jobben innebär att det kommer blir fortsatt tufft för personer som inte är så etablerade på arbetsmarknaden.

– Personer som står längre från arbetsmarknaden nu kommer få det ännu svårare att komma in när krisen lättar, säger Jimmy Algotsson.

Innan krisen fokuserade Arbetsförmedlingen på personer som är oetablerade på arbetsmarknaden. Nu prioriteras nya arbetslösa för att undvika ytterligare långtidsarbetslöshet.

Region Uppsala satsar bland annat på samverkan mellan kommun- och sektorsgränserna. Det är också viktigt att ta del av externa medel för grupper med en svagare arbetsmarknadsförankring, berättar Helene Ulman Lilja.

Regionen har nyligen beviljats medel för en treårig anställning av en regional projektsamordnare för extern finansiering.

– Detta är något som flera kommuner har efterfrågat och vi ser fram emot ett flertal länsövergripande initiativ för grupper i behov av stöd för att komma i arbete eller utöka sin arbetsförmåga under kommande år, säger Helene Ulman Lilja.

Foto: Arbetsförmedlingen
Statistik för arbetslöshet bland utrikes födda i Stockholms län och Uppsala län.
Publicerad:

LÄS VIDARE