Så kan gängkriminellas knarkpengar bli vita

Stor kartläggning: Så kan gängens knarkpengarna bli vita.

393 av 676 utpekade gängkriminella nolltaxerar

”Säger att de lånat pengar av mamma och pappa”