IVO utreder färre självmord efter regeländring

Av: Christoffer Nilsson

Publicerad:

Sommaren 2017 anmäldes 111 självmord enligt Lex Maria.

Nästa sommar var siffran 21.

Skillnaden berodde inte på färre självmord – utan en regeländring.

Varje år tar runt 1 200 människor sitt liv.

Trots en nollvision som antogs av riksdagen 2008 har frekvensen varit relativt statisk; runt 14–15 självmord per 100 000 invånare.

En siffra som däremot förändrats kraftigt de senaste åren är den om antalet Lex Maria-anmälda självmord.

Fram till den 1 september 2017 var det obligatoriskt att anmäla till IVO för utomstående utredning enligt Lex Maria om någon begått självmord inom fyra veckor efter senaste gången den stod i kontakt med vården.

Men när Socialstyrelsen ändrade sina föreskrifter slopades anmälningsplikten.

Markant skillnad

Enligt den nya föreskriften skulle man inte anmäla per automatik– utan bara om vårdgivaren misstänkte brister i den egna vården.

”Den obligatoriska anmälningsskyldigheten vid suicid togs bort då det saknades lagstöd för en sådan bestämmelse”, skriver Socialstyrelsens jurist Åsa Lindberg i ett mejl.

Förändringen är markant, vilket tabellen nedanför artikeln visar.

Tillsynsmyndigheten IVO fick in i genomsnitt närmare 40 Lex Maria-anmälda självmord per månad januari-augusti 2017.

Januari-augusti 2018 – efter regeländringen – rörde det sig om knappt 12 per månad.

”Det man kan se är att antalet anmälda vårdskador har gått ned sedan kravet på att alla självmord skulle anmälas togs bort vilket är en rimlig följd av att alla självmord inte ska anmälas längre utan bara sådana som faller in under begreppet vårdskada”, skriver juristen Åsa Lindberg.

De självmord som inte Lex Maria-anmäls ska dock fortfarande alltid utredas internt om händelsen inträffat i närtid till vårdkontakt.

Lex Maria-anmälda självmord

Antal Lex Maria-anmälningar som gäller självmord (fullbordat, misstänkt, utvidgat) uppdelade på i vilken månad händelsen inträffat. Siffrorna hämtades från IVO i maj 2019.

Publicerad:

LÄS VIDARE