Y-kromosomen förkortar hannarnas liv

Av: 

TT

Publicerad:
Även bland bananflugor lever hannen (till vänster i bild) betydligt kortare än honan.
Foto: Amy Xinyang Hong & Cedric Tan/TT
Även bland bananflugor lever hannen (till vänster i bild) betydligt kortare än honan.

NYHETER

Varför dör män tidigare än kvinnor? Denna till synes biologiska orättvisa har sysselsatt (manliga) forskare i decennier. En ny studie på bananflugor ger en möjlig ledtråd.

I Sverige lever kvinnor i genomsnitt i 84,3 år - men männen bara i 80,6 år. Nästan fyra år kortare levnad för männen, alltså. Orättvist?

Kanske, även om mönstret går igen hos väldigt många arter där könet avgörs av XX- respektive XY-kromosomer, som hos oss människor.

Toxisk Y-effekt

En möjlig förklaring kan vara de repetetiva sekvenser som arvsmassan innehåller. Det vill säga de bitar av dna som upprepas efter varandra och som länge betraktades som "skräp-dna". Både kvinnor och män har dessa sekvenser, men framför allt finns de på den "manliga" Y-kromosomen.

En idé bland forskarna har därför varit att dessa sekvenser resulterar i en sorts "toxisk Y-effekt", och som förkortar hannarnas liv.

För att testa denna idé har nu forskare vid University of California, Berkeley, i USA, studerat en art bland bananflugor där hannarna inte bara har en betydligt kortare livslängd än honorna, utan också kring dubbelt så många upprepade dna-sekvenser.

Risk för kortare livslängd

Det forskarna nu lyckats visa är att när flugan är ung, så är arvsmassan inuti cellkärnan så hårt packad att dessa repetetiva sekvenser blir inaktiverade. Men i takt med att flugan blir äldre, antar också dess dna en lösare form, och dessa sekvenser kan då aktiveras.

Tidigare studier på bananflugor har visat att om sekvenserna aktiveras, så försämras minnet, samtidigt som risken för skador på dna och kortare livslängd ökar.

På så sätt, skriver forskarna som redovisar sina resultat i tidskriften Plos Genetics, kan man anta att Y-kromosomen bidrar till att förkorta hannarnas liv.

Publicerad: