Mejla

Wolfgang Hansson

Oppositionen chanslös så länge militären backar Maduro

Publicerad:
Venezuelas president Nicolas Maduro.
Foto: Ariana Cubillos / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Venezuelas president Nicolas Maduro.

NYHETER

Krisen i Venezuela balanserar på en knivsudd mellan inbördeskrig och förhandlingslösning.

Men så länge militären backar upp den sittande presidenten Nicolas Maduro blir det mycket svårt för oppositionen att ta över makten.

Samtidigt riskerar landet att bli en bricka i ett internationellt maktspel mellan Ryssland och USA.

Att Maduro har en bakgrund som busschaufför säger i sig ingenting om hans intelligens.

Men om man som ledare förfogar över ett land med världens största oljereserver och ändå lyckas köra ekonomin fullständigt i botten så är man mer än lovligt inkompetent.

Venezuela som för inte så många år sedan var ett av Latinamerikas ekonomiskt mest välmående länder påminner i dag om det kommunistiska Sovjetunionen. Hyllorna i matbutikerna gapar tomma och där det finns något att köpa är köerna långa.

Sjukvården verkar ha mer eller mindre kollapsat. Det är extrem brist på mediciner och förbrukningsvaror för att säkra hygien.

Ett land där toapapper är nästan omöjligt att få tag på är ett land som befinner sig på gränsen till en revolution.

Det främsta skälet till att revolten "bara" ligger och bubblar precis under ytan är att president Maduro fortfarande förfogar över statens yttersta maktmedel, polisen och militären. Han har gång på gång visat att han är beredd att använda dem.

Skjuter skarpt

Regeringsfientliga demonstrationer bemöts rutinmässigt med tårgas och skarp ammunition. Dödstalen stiger hela tiden.

Oppositionsledaren Juan Guaido säger att samtal pågår med militären för att försöka få dem att byta sida, bland annat genom att utlova en amnesti för brott begångna under Maduros styre.
Men hittills har de högsta militärerna uttalat fortsatt stöd för Maduro.

Den dagen militären tar sin hand ifrån Maduro kommer hans fall att gå mycket snabbt. Om man bortser från en liten minoritet som fortfarande tror på den hemmasnickrade socialistiska revolution som hans företrädare Hugo Chavez drog igång så finns noll folkligt stöd för Maduro. Så har det varit en längre tid. För att klamra sig kvar vid makten har Maduro tvingats förvandla sig själv till diktator.

Parlamentet, som är den enda institution som på något sätt kan anses representera folket, har fråntagits sin makt av Högsta domstolen på order av Maduro.

Farlig situation

Venezuela befinner sig i en väldigt farlig situation där två personer utropat sig som landets rättmätige president.

Maduro innehar posten i kraft av sitt våldskapital och ett fuskval förra året.

Juan Guaido, ordförande i parlamentet, har utropat sig själv i kraft av ett omfattande folkligt stöd men han är inte demokratiskt utsedd.

Däremot har han fått delar av den demokratiska världens stöd som en längre tid kunnat bevittna landets accelererande humanitära katastrof. USA, Kanada, Australien och en rad latinamerikanska länder har erkänt Guaido som Venezuelas legitime president. EU säger att man tänker göra det om inte Maduro går med på att hålla nyval.

Hur svag Maduros ställning är visas av att han inte vågat gripa Guaido. Att Venezuelas militärattaché i Washington hoppat av till oppositionen och uppmanar övriga militärer att göra detsamma är en indikation i samma riktning.

Hot från Trump

Ett annat problem för Maduro är att det USA han hela tiden fördömer i sina tal samtidigt är en viktig köpare av Venezuelas tjocka olja. En amerikansk bojkott skulle förvärra den ekonomiska krisen.

Föga förvånande ställer auktoritära regimer som Putins i Ryssland och det kommunisstyrda Kuba på Maduros sida.

Detta bidrar till att situationen är potentiellt extra explosiv.
Inte nog med att inbördeskrig kan utbryta i Venezuela. Risken är uppenbar att om en väpnad konflikt utbryter så kommer den snabbt att få en storpolitisk dimension.

President Trump säger att han inte utesluter ett militärt ingripande och Ryssland sägs redan ha skickat säkerhetsvakter för att skydda Maduro. Läget kan snabbt bli väldigt farligt även ur internationell synvinkel.

Ond cirkel

Det är knappast vad hungriga människor sätter i främsta rummet men vad Venezuela behöver är fria och rättvisa val så att man kan bryta den onda cirkel som drar ner nationen i ett tillstånd av kaos och förlamning.

Frågan är bara hur det ska gå till så länge Maduro inte avgår frivilligt och det finns inga tecken på att han tänker göra det.

Publicerad:

LÄS VIDARE