Kusliga fotot: Sista bilden från Estonia

Det är bilden av dödsskräck och av Europas största civila katastrof.

Tog bilden – sen sjönk fartyget