MSB: Svenska skyddsrum i funktionellt skick

Av:  TT

De svenska skyddsrum som hittills inventerats av MSB är överlag i funktionellt skick. I den mån det finns brister handlar det främst om småfel som är lätt åtgärdade.

Inventeringen av Sveriges skyddsrum går enligt plan, berättar Lars Gråbergs, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– På vårt initiativ har det gjorts ett antal tusen tillsyner, men vi har även sett att fastighetsägarna själva har gjort många tillsyn och besiktning av sina egna skyddsrum med hjälp av skyddsrumssakkunniga.

Som förväntat

Skicket på skyddsrummen säger Gråbergs är som man förväntat sig.

– Det finns småfel. Det finns ett antal skyddsrum som har större brister, men de allra flesta är såna att de går att reparera dem.

Småfelen som hittats kan vara sådant som osmorda gångjärn, eller att golvbrunnar behöver smörjas upp. Det är mer underhållsrelaterade brister och påverkar inte skyddsrummets funktion i stort även om de behöver åtgärdas.

I våras ökade trycket på fastighetsägarna att se över och rusta upp skyddsrum. Hyresgäster låg på om skyddsrum som använts som gym eller lagerlokaler. Nu har många fastighetsägare rensat i skyddsrummen.

– I vissa fall har man sett att fredsanvändningen är för komplicerad så att man behöver göra någon form av rutiner – eller helt enkelt flytta ut den verksamheten.

Finns plats

Några skyddsrum har haft så allvarliga brister att man får utreda om de ska fortsätta användas. Men det är inget som påverkar beståndet och skyddsrumsplatserna i stort, försäkrar Lars Gråbergs.

– Nej, de platser vi förväntar oss finns.

I maj 2021 tillsatte regeringen en utredning för att se över tillgången och kapaciteten för skyddsrum, hur utrymning och inkvartering skulle lösas vid väpnat angrepp.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2022.

Rättad: En tidigare version av texten innehöll en felaktighet om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publisert: