Kry stoppas från att ta över 1177

Av: 

TT

Publicerad:
Vårdguiden 1177 annonserar. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Vårdguiden 1177 annonserar. Arkivbild.

NYHETER

Kry förhindras att ta över 1177 Vårdguiden om hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm får som den vill. En explosiv vårdfråga skulle därmed desarmeras.

I ett utlåtande på fredagen konstaterar förvaltningen att vårdbolaget Krys övertagande av bolaget Medhelps dotterbolag Vårdtjänster skulle innebära att vårdguidens upplysning inte längre skulle vara helt oberoende.

Om Medhelp, som står för rådgivningen på telefonnumret 1177, och Kry international genomför affären, så föreslås det i tjänsteutlåtandet att avtalet sägs upp.

Fristående telefonrådgivning

"Men i det fall att Medhelp AB drar tillbaka anmälan om ägarförändring innan beslutet har verkställts, ska beslutet inte verkställas vilket innebär att avtalen fortsatt gäller som tidigare", skriver Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

"Den mest komplexa frågan är om ägarförändringen påverkar patienternas upplevelse av en neutral fristående telefonrådgivning och därmed förtroendet för tjänsten", skriver Eriksson och konstaterar att Vårdguidens oberoende ställning rubbas och då också förtroendet om Kry tar över.

Kry väntas backa

Kry:s presschef Jonas Beltrame-Linné säger till Dagens Nyheter att bolaget kommer att följa ett beslut:

– Om regionen fattar ett beslut enligt förslaget så kommer vi inte ett fullfölja vårt förvärva Medhelp.

Utlåtandet välkomnas från flera politiska håll:

"Med hälso- och sjukvårdsförvaltningens analys på bordet har vi underlaget att som avtalspart säga nej till ägarbytet" skriver hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

Oppositionsrådet Aida Hadzialic (S) ser en framgång med utlåtandet.

"Rådgivare ska inte samtidigt vara vårdgivare. Jävsförhållandet har tydliggjorts", skriver Hadzialic i ett uttalande, samtidigt som hon poängterar en socialdemokratisk inställning att "ta tillbaka kontrollen över vårdguiden" i Stockholm.

"Undersökningar visar också att stockholmarna i dag rankar sin sjukvårdsupplysning som sämst i hela Sverige", skriver hon.

Avtalet med Medhelp, som inleddes 2000, löper till 2023. Hälso- och sjukvårdsnämnden tros besluta i frågan den 9 mars.

Publicerad: