Planen: Så kan dykningarna genomföras på Estonia

Av: John Granlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Allt mer talar för att M/S Estonia kommer att kunna undersökas genom en undervattensoperation – och förberedelserna för att runda dykförbudet pågår redan på myndigheter och departement.

Här är planen för att kartlägga vraket in i minsta detalj.

– På fyra-fem dagar skulle vi kunna göra en total kartläggning där vi till och med ser en liten repa i lacken, säger undervattensexperten Linus Andersson.

Kan ny teknik ge svar på gåtan om M/S Estonias förlisning?

Det anser flera experter som Aftonbladet talat med.

Tekniken som är aktuell – och som också diskuterats inom Statens haverikommission – kallas fotogrammetri och går ut på att en 3d-modell byggs av vraket med hjälp av dykrobot försedd med filmkamera.

I Sverige finns ett fåtal experter som har kunskap och utrustning att utföra undersökningarna – en av dem är Ingemar Lundgren, vd på företaget Ocean Discovery.

– Med den här tekniken kommer du få en enhetlig bild av allt som är synligt exteriört på vraket ända ner till botten. Det blir som en digital bärgning av vraket, säger han.

Han har tidigare kartlagt miljöfarliga vrak på uppdrag åt Havs- och vattenmyndigheten där man också kunnat komma långt i orsaken till skador. Ett av vraken är M/S Immen utanför Gotska sandön.

– I det fallet ryktades det om att den skulle ha sänkts av en ubåt men i vår utredning såg vi tydliga tecken på att det var ankarna i fören som hade lossat och sedan slagit hål i sidan på fartyget, säger Ingemar Lundgren.

Med hjälp av en ROV som metodiskt fotograferar av fartyget kan en 3d-modell skapas som dokumenterar Estonia på millimeternivå.
Foto: Dplay
Med hjälp av en ROV som metodiskt fotograferar av fartyget kan en 3d-modell skapas som dokumenterar Estonia på millimeternivå.

”Fullständig modell”

Vid en undersökningsoperation av det här slaget filmar ROV:en på millimeternivå av vraket under vattenytan. Genom databehandling skapas sedan en 3d-modell som man sedan applicerar bilderna på.

Linus Andersson deltog i produktionsteamet bakom Discoverys dokumentärfilm som avslöjade den fyra meter långa skadan i fartygets skrov och driver företaget LA Survey som sysslar med den här typen av kartläggning.

– Med den här tekniken skulle vi få en fullständig modell av Estonia ner på millimeternivå. Man kan till och med se en liten repa i lacken på fartyget och det blir ju ett väldigt bra underlag för ingenjörer och andra experter som tar över sedan, säger Linus Andersson.

Beroende på vad som orsakat hålet skulle det gå att leta efter till exempel färgavskrapningar eller annat som kan ge en förklaring i materialet från ROV:en.

Foto: Linus Andersson
ROV:en är en dykrobot som förmedlar högupplösta bilder via kabel till operatören ovan ytan.
Foto: Ocean Discovery för Havs- och vattenmyndigheten
Vraket Immen utanför Gotska sandön som kartlades för att undvika utsläpp av miljöfarliga ämnen.
Foto: Ocean Discovery för Havs- och vattenmyndigheten
Vraket Bremsund förliste 1966 utanför Kalmar och klassas också som en potentiell miljökatastrof.

Enligt Linus Andersson skulle ett naturligt andra steg i en undersökning av M/S Estonia vara att skicka ner dykare till vraket.

– Dykarna kan positioneras utifrån 3d-materialet vilket också ger en mindre risk för dykaren eftersom denne vet exakt vart den ska gå och om det finns några farliga föremål där, säger Linus Andersson.

Max 5 miljoner och 4–5 dagar

Om myndigheterna tar ett beslut om dykning skulle det enligt Linus Andersson vara för att filma av hålet från insidan. För att ta sig dit måste dykarna antingen ta sig långa vägar genom färjans inre, eller skära upp ett hål i fartygets skrov, såsom gjordes i december 1994.

– Det hade varit ett vettigt alternativ om man vill se hur den här skadan ser ut på insidan vilket kan ge en hel del information, säger han.

Foto: Linda Öberg
Linus Andersson, undervattensexpert som deltog i produktionsteamet bakom Discoverys dokumentärfilm.

Linus Andersson vill inte gå in på den exakta prislappen på vad en Estoniaundersökning skulle kosta. Men han uppskattar att det inte skulle handla om mer än 5 miljoner kronor och en arbetstid på 4-5 dagar.

Estonialagen analyseras

M/S Estonia är skyddad av en speciallagstiftning som förbjuder undervattensverksamhet kring vraket. Linus Andersson har åtalats och riskerar upp till två års fängelse för sitt arbete med att avslöja skadan i skrovet på fartyget, tillsammans med journalisten Henrik Evertsson.

I dagsläget har flera partier i riksdagen öppnat för en lagändring och senast i morse sa ansvarig minister Mikael Damberg (S) att han inte utesluter en dykoperation ”om det skulle behövas”.

Enligt Aftonbladets källor har ett arbete redan inletts på myndighets- och departementsnivå för att undersöka förutsättningarna för att undanta myndigheternas undervattensundersökningar från lagen om dykförbud på Estonia.

 

Publicerad:

LÄS VIDARE