Så rustar den rika eliten för en coronaepidemi

Alla kan smittas av coronaviruset – men till skillnad från oss andra kan den förmögna världseliten lägga fantasisummor på att skydda sig.

Lyxmasker
Egen doktor
Bakteriefri bunker
Isolerar sig på lyxyacht