”Det här måste bort” – ministern hyllar Aftonbladets granskning

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Barn- och äldreminister Åsa Regnér välkomnar Aftonbladets granskning.

– Det här ska försvinna, det här ska bort. Vi har jobbat med de här frågorna i flera år men vi måste göra mer.

Men hon anser inte att en ny brottsrubricering behövs.

Barn- och äldreminister Åsa Regnér.
Foto: Anna Tärnhuvud
Barn- och äldreminister Åsa Regnér.

Forskare säger att minst 240 000 unga lever under hedersförtryck i Sverige i dag.

– Det är en enorm siffra. Vi vill genom en kartläggning som vi just nu genomför få veta ännu mer hur det här ser ut, och för att öka träffsäkerheten i insatserna, säger Regnér.

Socialstyrelsen håller just nu på att göra den första kartläggningen sedan 2009, om hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket ser ut i Sverige. Rapporten ska komma nästa år.

Ministern har tagit del av Aftonbladets granskning. Hon är upprörd och till viss del självkritisk.

– Att vissa personer, oftast män, anser sig ha rätt att kontrollera flickor och kvinnor kan vi bara inte acceptera. Vi har haft den här frågan på agendan under ganska många år nu. Vi måste göra mer.

”Det är en stor brist”

Många kritiserar att hedersfrågor inte ingår i utbildning av personal inom vård, skola, omsorg och polis.

– Det är en stor brist och därför har vi ändrat på det. Det kommer att bli obligatoriskt i utbildningar för läkare, socionomer, jurister, kuratorer, psykologer, poliser och lärare. Det är väldigt bra att ni gjort den här granskningen och gått igenom hur bemötandet är när det gäller de flickor och pojkar som drabbas. De aktörer som möter unga måste ha kompetensen, säger Åsa Regnér.

Regnér tar upp att lagen just nu ses över, för att hedersmotiv ska kunna vara grund för straffskärpning, och att täppa till möjligheten att gifta bort barn, eller leva som gift barn i Sverige.

Aftonbladet möter flera experter och frivilligorganisationer som kräver en ny lag med hedersbrott som rubricering. Så långt vill inte Regnér sträcka sig.

– Vi har redan bestämmelser om olika våldsbrott. Den här utredningen ska se över på vilket sätt kan det väga mycket tyngre när man haft hedersmotiv när man begått ett våldsbrott eller mord.

De som efterfrågar ny brottsrubricering, efterfrågar tydlighet från samhället och rättsväsendet, att hedersbrott har en viss karaktär.

– Det tycker jag absolut att man ska ha, och det har man alla möjligheter att tillgodogöra sig redan i dag. Jag tror att utbildningen, som också omfattar jurister, kommer att hjälpa till. Redan i dag har vi fällande domar. Det finns advokater, åklagare och andra som kan det här väldigt bra, och det är viktigt att sprida de kunskaperna på olika sätt.

Ska inrätta jämställdhetsmyndighet

Hon lyfter att en ny jämställdhetsmyndighet ska inrättas, som ska ha ett strategiskt uppdrag för att sprida kunskap om våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld.

– Det är också viktigt att förebygga våldet. Det här ska inte hända. Män och pojkar ska inte tycka att de har rätt att begränsa flickor och kvinnor på det här sättet.

Enligt Regnér måste insatser ske tidigt, redan i förskoleålder, och även i skolan, på arbetsplatser och i kommuner.

– Vi har också en annan utredning som ser över metoder som fungerar för att förebygga våld och hedersförtryck. Vad är det som funkat och hur kommer vi sprida det, kommer vi få förslag om.

Carin Götblad kom 2014 med en rad konkreta förslag för att jobba mot hedersförtryck. Vad har hänt av dem?

– En hel del av dem har vi tagit hand om. En del av dem handlar om samarbete mellan myndigheter som polis och socialtjänst, landsting och så vidare. Origo i Stockholm är ett exempel som fungerar bra. I strategin om våld mot kvinnor har vi tagit hand om flera av Carin Götblads tankar.

Hur många förslag har blivit verklighet, konkret?

– Det får jag återkomma om, men vi har absolut haft med oss det när vi har gjort den strategin, och jag har pratat med henne ofta.

Åtgärder för att öka information

Åsa Regnér uppger att hon tillsammans med Anders Ygeman och Morgan Johansson samlade chefer för berörda myndigheter: Brå, polisen, Socialstyrelsen, Migrationsverket, haft ett möte under en eftermiddag för att trycka på att alla instanser har ansvar för att öka kunskapen om hedersförtryck.

Hon uppger att åtgärder sätts in för att öka information om jämställdhet, sexuella och reproduktiva rättigheter, skyldigheter och rättigheter för asylsökande, nyanlända och grupper som oftare än andra har starka patriarkala strukturer i grunden.

– Det är en stor fråga, och där har vi också skärpt insatserna. Vi planerar olika uppdrag för att nå föräldrar, prata om de här frågorna och stödja dem som vill jobba för en förändring.

Publicerad:

LÄS VIDARE