Nyheter

Liten påverkan på organdonationer trots covid

Av: 

TT

– Intensivvården har gjort en fantastisk insats under omöjliga förhållanden, säger Helena Almén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Arkivbild.
– Intensivvården har gjort en fantastisk insats under omöjliga förhållanden, säger Helena Almén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen. Arkivbild.

NYHETER

Trots pandemin har sjukvården satsat på donationsverksamheten under 2020.

– Den ligger nästan på samma nivåer som året innan, säger Helena Almén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Antalet donationer av organ och vävnader minskade något under 2020, men trots pandemin har verksamheten ändå upprätthållits, enligt Socialstyrelsens nya rapport ”Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2020”.

– Alla sjukvårdsregioner har verkligen gjort ett fantastiskt arbete under extrem press, säger Helena Almén.

Tre regioner har dessutom haft fler donatorer än någonsin – Stockholm-Gotland, Mellansverige och sydöstra sjukvårdsregionen.

– Gemensamt är att samtliga gjort särskilda satsningar, med exempelvis regionala donationscentrum och specialiserade sjuksköterskor.

Antalet veton gällande avlidna donatorer – där anhöriga har motsatt sig donation – har dessutom sjunkit.

– Det har nästan halverats från året innan och det är historiskt lågt, säger Almén.

Även om covid-19 i sig inte väsentligen har påverkat donationerna, har däremot fördröjda provsvar försvårat för tillvaratagandet av vävnader vid donationer.

– Det är också ett problem för organdonationer – det har varit svårt med riktlinjer kring covid, hur prover ska tas och att få svar tillräckligt snabbt.

Transplantationer från levande donatorer, som oftast räknas till planerad kirurgi, har också kraftigt begränsats under 2020.

– Njurbytesprogrammet som kom i gång för något år sedan har blivit kraftigt bromsat eftersom vårdresurserna gått till annat.

41 personer avled i väntan på en organtransplantation 2020, varav de flesta väntade på en njure. Det ligger på ungefär samma nivå som 2017, men är en liten ökning från 2019, enligt Almén.

ANNONS EXTERN LÄNK

Glöm inte solskydd! Handla SPF, munskydd och allt för sommaren hos MEDS.

MEDS

Publisert: