Best om fostertransporterna: Ska inte ske

Flera chaufförer vittnar om att foster, urnor och blod har körts tillsammans med mat i Best-bilarna. Företaget uppger att de har stort fokus på frågan och att det gjorts framsteg.

Bests svar på kritiken

Åtgärderna

Utredning