Mejla

Oisin Cantwell

Migrationsverket backar - advokater ska inte behöva göra myndighetens jobb

Publicerad:
Uppdaterad:

Migrationsverket har tagit sitt förnuft till fånga.

Advokater ska inte behöva göra myndighetens jobb.

För några veckor sedan skrev jag en kolumn om Migrationsverkets nya rutiner som skulle förkorta tiden som asylsökande får vänta på sitt beslut.

Att någonting måste göras åt nuvarande situation råder det ingen tvekan om: handläggarna på myndigheten dignar under arbete och kunde i höstas inte längre avgöra asylärenden i samma takt som nya ansökningar gjordes.

Men de nya reglerna var allt annat än oproblematiska. Mest anmärkningsvärt var kravet på att det offentliga biträdet ska reda ut den asylsökandes resa till Sverige. Det skulle kunna innebära att fallet blir ett Dublin-ärende och att personen skickas till ett annat europeiskt land.

Att en advokat ska behöva arbeta på ett sådant sätt att klienten kan skadas är inte värdigt en rättsstat.

I ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson protesterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på goda grunder mot de nya rutinerna.

Ett referat av Danielssons svar publicerades på Advokatsamfundets hemsida i går.

Migrationsverket ber om ursäkt för att processen med det nya arbetssättet inte har skett i samråd med Advokatsamfundet och förklarar att det enda kravet som ska ställas på det offentliga biträdet är att komma in med inlaga två veckor före utredningen. Det ställs inga krav på innehållet i utredningen.

Danielsson påpekar också att det inte är lämpligt att det offentliga biträdet presenterar information som är negativt för klienten och understryker att det är myndigheten som han är chef över som har det fulla utredningsansvaret.

Jag vet att det är omodernt att påpeka att rättssäkerheten även måste omfatta asylsökande. Men det är glädjande att Migrationsverket har backat. 

Av: Oisin Cantwell

Publicerad: