Mejla

Oisin Cantwell

Inte förvånande att Reza Ebrahimi fick livstid

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: Polisen
Reza Ebrahimi, 48, dömdes i tingsrätten till 18 års fängelse.

Det förvånar inte att hovrätten skärpte straffet till livstids fängelse för Reza Ebrahimi.

Mordet på hustrun var groteskt i sin brutalitet.

Jag skrev efter domen i Vänersborgs tingsrätt att mannen hade anledning att vara nöjd med 18 års fängelse, det längsta tidsbestämda straff som lagen medger.

Slakten, jag finner inget bättre ord för detta mord, pågick förhållandevis länge, i såväl hallen som i köket, och kvinnan måste ha upplevt stark dödsångest.

Brottet skedde dessutom inför ögonen på parets barn: Ett av syskonen fick hålla tillbaka tvååringen som ville gå fram och krama sin livlösa moder.

Barnen tvingas för återstoden av sina liv bära dessa bilder på näthinnan, sår som kanske aldrig helt läker.

Placerade ut kondomer

Hovrätten för västra Sverige finner i sin livstidsdom inga förmildrande omständigheter. Däremot saknas inte försvårande inslag.

Kvinnan attackerades i sitt eget hem, angreppet måste ha kommit överraskande och varit mycket skrämmande, det pågick en längre tid och fortsatte medan hon låg försvarslös på golvet.

Allt detta är förfärligt nog. Men mest försvårande, anser hovrätten, är att barnen tvingades se på.

Åklagare Carin Pedersen har argumenterat för att mordet ska ses som ett hedersbrott. Tingsrätten köpte inte det resonemanget utan ansåg att överfallet kan ha orsakats av ett plötsligt uppflammat gräl.

Men hovrätten går på åklagarens linje. Domstolen har lyssnat på Reza Ebrahimis egna vittnesmål. Han ansåg att hans hustru skadat familjens anseende. Och under mordet förklarade han för barnen att de nu skulle kunna leva ett fint och bra liv.

Domstolen lägger också vikt vid att två kondomer låg placerade vid kvinnans huvud då polisen kom till lägenheten. Ett symboliskt inslag som enligt experter ofta förekommer vid brott med hedersmotiv.

Jag fann inte tingsrättens slutsats i denna del uppenbart orimlig. Men hovrätten resonerar övertygande.

Hedersmotivet är dock av underordnad betydelse för straffet, understryker domstolen. Omständigheterna i övrigt var så hänsynslösa att det ändå blivit livstid.

Nyanser behövs

Det kan synas märkligt att juridiken anser att mord, det värsta brott en människa kan begå, kan vara mer eller mindre grova.

Men det går inte att ha en annan ordning. Att döda en sovande person som slipper lida är en annan sak än att långsamt tortera ihjäl en människa. Och fem mord är värre än ett. Nyanser i juridiken behövs om straffet ska spegla brottets allvar.

Vad innebär då livstids fängelse i praktiken?

Det finns exempel på då straffet bokstavligen betyder resten av livet. Men det är undantag. För det mesta omvandlas straffet förr eller senare till tidsbestämt.

Hur långt Ebrahimis straff blir går i dag inte att säga. Men det går att konstatera att livstidsstraff döms ut oftare i dag än förr och att inlåsningstiden blivit längre och längre.

På 1970-talet betydde lagens strängaste straff i snitt 14 års fängelse. Under perioden 1985-1994 hade genomsnittet stigit till 15,5 år.

Och under åren 2005 till 2013 omvandlades de i genomsnitt till 24 års fängelse.

2013 sattes ett nytt rekord: Dubbelmördaren Leif Axmyr fick sitt straff omvandlat till 51 års fängelse.

Regeringen arbetar för närvarande med en lagändring som ska leda till att livstids fängelse blir normalstraffet för mord.

Ännu fler kommer med andra ord dömas till lagens strängaste straff. Och i dagens klimat tyder ingenting på att inlåsningstiderna kommer att bli kortare. Tvärtom, snarare.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad:

LÄS VIDARE