Mejla

Wolfgang Hansson

Försiktigt eller dumdristigt att pausa vaccin?

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Att Sverige gör som vissa andra EU-länder och tillfälligt pausar Astra Zenecas vaccin låter som en rimlig försiktighetsåtgärd.

Men i själva verkat kan det också vara dumdristigt.

Att skjuta upp vaccinering mitt under en pandemi leder till fler smittade och i slutändan fler döda.

Sverige lider redan av en svår brist på vaccin. De senaste dagarnas turbulens kring Astra Zenecas vaccin visar vilka svåra avväganden som ansvariga måste göra.

Ska man pausa ett vaccin mitt i en pandemi för att det uppstår ett fåtal mycket allvarliga biverkningar eller ska man se till att den sammanlagda nyttan av vaccineringen är betydligt större än riskerna?

Det tog flera dagar för Sverige att fatta samma beslut som Danmark och Norge gjorde redan i förra veckan. Därefter har ungefär hälften av EU:s länder följt efter. I går Tyskland och i dag Sverige.

Både WHO och Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA har så här långt stått fast vid att Astra Zenecas vaccin är säkert och att eventuella risker för biverkningar klart uppvägs av fördelarna.

Foto: Johan Nilsson / TT

Folkhälsomyndigheten hävdar att det är nya rapporter om blödningar hos yngre personer som gjort att Sverige till slut bestämt sig för att pausa vaccineringen tills EMA kommit med ett nytt expertutlåtande. Ett sådant kan komma redan på torsdag men det kan också ta längre tid.

Frågan är om Sveriges snabba omsvängning är resultatet av trycket från andra EU-länder, Sverige vill inte framstå som oförsiktigt, eller om det verkligen tillkommit nya fakta.

De allvarliga biverkningarna handlar om ett mycket litet antal fall om man ser till att 15 miljoner människor redan fått Astra Zenecas vaccin. Ännu finns inga fall i Sverige.

Beslutet att stoppa vaccinet leder ofrånkomligen till att ett antal fler individer blir sjuka i covid-19 i länder som pausar, varav några sannolikt avlider.

Ska vägas mot nyttan

Om stoppet bara varar några dagar handlar det troligen om rätt få personer. Varar stoppet i flera veckor är det många fler som drabbas.

De ansvariga står som så många gånger tidigare under denna pandemi inför ett val mellan pest och kolera. Hur de än gör kommer de att få kritik. Hur de än gör kan resultatet bli att människor dör.

Det finns ett antal olika faktorer att ta hänsyn till.

Om ett vaccin leder till allvarliga biverkningar måste dessa givetvis undersökas. I det här fallet verkar det vara yngre personer som drabbats av de allvarligaste biverkningarna. Yngre riskerar sällan att bli allvarligt sjuka ifall de får covid-19. Att då istället dö eller skadas svårt av vaccinet är extremt olyckligt och en oacceptabel biverkan.

Skandalen med Pandemrix mot svininfluensa som resulterade i att ett antal barn och tonåringar drabbades av den obotliga sjukdomen narkolepsi är i färskt minne. Ett liknande scenario nu vore en mardröm.

Men världen befinner sig mitt i en pandemi där vår enda chans att få stopp på det för vissa dödliga viruset är de vacciner som tagits fram på rekordtid. Risken för ett litet fåtal att dö eller skadas av vaccinerna måste vägas mot den nytta de gör för flertalet. Hittills har över 2,6 miljoner avlidit i covid-19 men det är fortfarande oklart om det finns ett enda dödsfall där vaccinet varit den direkta orsaken.

Blodproppar och blödningar förekommer även när ingen vaccinering mot covid sker. Det kan vara svårt att veta säkert vad som är en slump och vad som orsakas av vaccinet.

Skadar tilltro

En viktig aspekt att ta hänsyn till är befolkningens tilltro till vaccinerna. Eftersom det redan funnits ett antal frågetecken för Astra Zenecas covidvaccin är dess rykte redan något skamfilat. Om myndigheterna bortser från allvarliga biverkningar riskerar inte bara tilltron till Astra Zenecas vaccin att skadas utan till coronavaccinerna som helhet. Det vaccinmotstånd som finns i många länder riskerar att stärkas.

Vilken frisk 45-åring vill vaccinera sig även om risken för en dödlig blödning är liten?

Foto: Henrik Montgomery / TT

Om många avstår från att vaccinera sig blir det kollektiva skyddet sämre.

Det är ingen slump att WHO varit angelägna om att försäkra att Astra Zenecas vaccin är säkert. Det är det enda hittills godkända och massproducerade vaccin som är lätt att använda i utvecklingsländer. Prislappen är låg och vaccinet klarar vanlig kylskåpsförvaring.

Om det pausas finns det i många länder inget alternativ. Det innebär en potentiell kraftig försening av vaccineringen av världens befolkning vilket ökar risken för nya farliga mutationer av covid-19. Vilket i sin tur förlänger pandemins grepp över världen och gör det svårare att nå flockimmunitet och slå ut viruset.

Så vad är egentligen att vara försiktig i det här läget?

Publicerad:

LÄS VIDARE