Mejla

Wolfgang Hansson

Kina måste lägga alla kort om Wuhan-labbet på bordet

KOLUMNISTER

Så länge Kina inte lägger korten på bordet kommer teorin om att covid-19 har sitt ursprung på ett laboratorium i Wuhan att leva och frodas.

Uppgiften att flera forskare på labbet insjuknade strax före pandemin bevisar ingenting men ger mer bränsle åt konspirationsteorierna.

På världshälsoorganisationen WHO:s pågående årsmöte i Geneve restes åter kraven på en mer noggrann utredning av hur viruset sars-cov2 uppkom och fick sin spridning.

En rad länder står bakom kravet.

Skälet är att världen fortfarande famlar i blindo när det gäller hur det virus uppkom som redan tagit livet av tre miljoner människor runtom i världen och smittat flera hundra miljoner.

De flesta utgår ifrån att svaret finns i Kina eller mer specifikt runt staden Wuhan där de första fallen rapporterades i slutet av december 2019.

Problemet är att Kina varit allt annat än öppna gentemot omvärlden. Det tog drygt ett år innan man släppte in en delegation med forskare från WHO i mitten av januari i år.

Deras rapport har blivit hårt kritiserad därför att den utan att hänvisa till några hårda data slår fast att det är "extremt osannolikt" att viruset av misstag slunkit ut från ett högsäkerhetslaboratorium i Wuhan där man forskar på virus från fladdermöss, bland dem coronavirus.

Kritiken har ökat efter att uppgifter nyligen läckt ut från en amerikansk underrättelserapport som hävdar att minst tre forskare vid laboratoriet i Wuhan insjuknade i covid- och influensaliknande symtom i november 2019, strax innan viruset spreds i tiomiljonersstaden. De uppges ha blivit så sjuka att de vårdades på sjukhus.

Liknande uppgifter fanns i en rapport från amerikanska UD som släpptes under Donald Trumps sista tid i Vita huset men som då avfärdades därför att de sågs som en partsinlaga från Trumpadministrationen i syfte att skylla på Kina.

Wuhan institute of virology, laboratoriet där forskarna uppges ha blivit sjuka.

Att bara neka duger inte

Kina och chefen för labbet nekar till uppgifterna.

– Ingen av våra forskare har varit sjuk under den aktuella perioden, säger forskningschefen Shi Zhengli. Uppgifterna är helt felaktiga.

Men förnekanden från kommunistdiktaturen Kina räcker inte för att döda teorin. Det krävs öppenhet och hårda fakta.

Hur covid-19 uppstod är viktigt att flera orsaker.

Det är viktigt för att veta hur liknande pandemier ska förhindras i framtiden.

Går det att fastställa att ett visst land eller vissa personer är ansvariga är det tillräckligt för att leda till omfattande skadeståndsprocesser. Covid-19 har inneburit enorma kostnader för världen, både ekonomiskt och socialt.

Men just därför är det också politiskt en oerhört känslig fråga.

Kina har med näbbar och klor försökt avsäga sig allt ansvar genom att hävda att viruset uppstod naturligt genom att hoppa från ett värddjur, troligen fladdermöss, till människa. Samma teori som också WHO:s forskningsdelegation som besökte Kina kom fram till var den mest troliga.

Problemet är att det fortfarande finns många frågetecken att räta ut i den teorin. Bland annat har man inte kunnat hitta värddjuret som förde smittan vidare. En rad teorier finns men inga fakta.

Kinas uppenbara försök att dölja sanningen eller försvåra försöken att den kommer fram bidrar starkt till alla tvivel.

Trump sänkte teorin

Därför har det som från början ansågs vara en konspirationsteori fått förnyad kraft.

Ett skäl till att laboratorieteorin tidigt avfärdades var att dess mest spektakulära gren framstod som mycket osannolik. Den gick ut på att viruset tillverkats i ett laboratorium för att användas som biologiskt vapen.

Eftersom de flesta virusforskare snabbt slog fast att det inte fanns några tecken på att viruset var tillverkat av mänsklig hand framstod det snabbt som en konspirationsteori.

Det hela blev inte bättre av att en av dess främsta företrädare hette Donald Trump och var USA:s president. Han drev teorin i ett försök att lägga över ansvaret för pandemin på Kina i ett läge när han själv fick utstå hård kritik på hemmaplan för att han gjorde för lite för att stoppa spridningen av covid-19.

Många ville därför distansera sig från hatet mot Kina.

I dag är teorin om covid-19 som biologiskt vapen mer eller mindre död. Däremot lever labbteorin kvar i sin andra form. Att det handlar om forskare som studerat coronavirus, som av misstag blivit smittade och sedan fört sjukdomen ut i samhället.

Liknande olyckor har genom åren inträffat på olika laboratorier i världen med smittkoppor och det coronavirus som orsaker sars, en annan virussjukdom.

Problemet är att även detta fortfarande bara är en teori.

Även om några av forskarna blev sjuka bevisar det inte att det handlade om covid-19.

WHO:s expertdelegation fick besöka Wuhan-labbet men de fick inte illgång till forskarnas rådata. En rad frågetecken kvarstår därför.

Nästan identiskt virus

Ett skäl till att teorin växer i styrka är att sars-cov2 viruset till 96,2 procent överensstämmer med att annat coronavirus, RaTG13, som hittades i en övergiven koppargruva i Yunnanprovinsen i södra Kina 2012 då arbetare samlade in fladdermusspillning. Sex av dem insjuknade. Tre av dem dog.

Forskning har sedan dess pågått på detta virus vid laboratoriet i Wuhan.

Att labbet råkar ligga där utbrottet skedde är sig inget bevis men en besvärande omständighet. Liksom det faktum att covid-19:s kraftiga smittsamhet redan från start kan tyda på att det handlar om ett virus som hanterats på ett labb.

New York Times beskriver i en artikel hur allt fler virologer och andra experter ser teorin om en labbolycka som lika trolig som den gängse teorin att viruset överfördes på naturlig väg till människan.

Kina driver istället på för att mer forskning ska ägnas åt att se om viruset kan ha uppkommit någon annanstans och spridits via fryst mat. Ett scenario som skulle fria Kina från misstankar.

Kina ser djurmarknaden i Wuhan, där det bland annat såldes fryst fisk och skaldjur, som ursprungskällan för viruset. Men en studie av kinesiska forskare som publicerades i den medicinska tidskriften Lancet i januari förra året visade att bara 13 av de första 41 fallen som vårdades på sjukhus i Wuhan gick att spåra till fiskmarknaden. Det gäller även det först dokumenterade fallet.

Omvärlden måste öka pressen på Kina att släppa alla fakta i målet. En ny och mer djupgående utredning är nödvändig för att hitta bevis för virusets ursprung.

 

ANNONS EXTERN LÄNK

Klicka hem dina munskydd enkelt här - handla hos MEDS.

MEDS

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert:

LÄS VIDARE

Rapport: Tre forskare vid labbet i Wuhan sjuka redan 2019

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Covid-19

Coronaviruset

Wuhan

Kina

Donald Trump

WHO