Mejla

Britta Svensson

Vansinnigt att ovaccinerade tillåts arbeta med äldre

”I detta Sverige har den äldre person som är helt utlämnad till ovaccinerad personal ingen personlig integritet alls”, skriver Britta Svensson.
”I detta Sverige har den äldre person som är helt utlämnad till ovaccinerad personal ingen personlig integritet alls”, skriver Britta Svensson.

KOLUMNISTER

Nu sprids coronasmittan på äldreboenden igen.

Stora delar av personalen har struntat i att vaccinera sig.

Den svenska ålderismen gör att äldre inte har någon röst, allt handlar om de anställdas rättigheter.

Från den 29 september ska den som inte är fullvaccinerad enligt Folkhälsomyndigheten ”särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre”.

Därför är det helt vansinnigt att människor som inte tagit två doser vaccin tillåts arbeta med sjuka och äldre.

När tidningen Fokus via Novus gjorde en opinionsundersökning svarade 70 procent av dem mellan 65 och 79 år att arbetsgivaren ska ha rätt att kräva att anställda är vaccinerade mot corona. 

 

Vad de 80 år och äldre tycker vet vi inte. Ingen över 79 blev tillfrågad. Det är rutin i svenska opinionsundersökningar, även när frågan som ställs är livsviktig för den gruppen.

När det gäller ovaccinerade inom vård och äldreomsorg är det fackliga, arbetsrättsliga och politiska perspektiv som gäller personalen som lyfts fram som viktiga, inte äldres och sjukas syn på saken.

Det skrivs om att det är en grundlagsbrott att kräva att personal vaccinerar sig. Liberaler och socialdemokrater i Stockholm käbblar om lagstiftning. Det talas om ett ”allvarligt ingrepp i den personliga integriteten” om någon skulle fråga en vårdanställd om den vaccinerat sig.

I detta Sverige har den äldre person som är helt utlämnad till ovaccinerad personal ingen personlig integritet alls. Han eller hon finns inte som människa. Det blir bara ett spännande debattämne för jurister, filosofiprofessorer och politiker ifall denna gamla, sköra person ska utsättas för smitta i sitt hem eller inte.

Den svenska ålderismen är vidrig.

 

Kan man göra på ett annat sätt? Absolut. I New York får anställda på sjukhus och äldreboenden sparken om de inte är vaccinerade. Ändå är 83 procent av de som jobbar på äldreboenden i staten New York fullvaccinerade.

I Sverige har enligt Folkhälsomyndighetens siffror bara 63 procent av dem som jobbar inom hemtjänsten tagit två doser vaccin. På de särskilda äldreboendena är det 73 procent.

I Stockholm är siffrorna ännu lägre, bara 53 procent av hemtjänstens personal och 64 procent av dem som jobbar på äldreboendena är fullvaccinerade.

Då ska man komma ihåg att när vaccineringen började i december 2020 var personalen prioriterad. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal ingick i fas 1. 

Många äldre med hemtjänst fick vänta i månader medan yngre personal och till och med gymnasieelever på vårdutbildningar fick det då svåråtkomliga vaccinet.

Det är slående hur annorlunda den här gruppen personal, som prioriterades för vaccin, agerat jämfört med äldre personer. I Region Stockholm har 94 procent av de som bor i särskilt äldreboende fått dos 1, och 89 procent dos 2. I Sverige i stort har 90 procent av alla 60-plussare tagit två doser vaccin.

Vi äldre gör vår del av jobbet. Det är fruktansvärt cyniskt att andra helt struntar i sin del.

 

Efter låg smittspridning under sommaren har coronaviruset sen augusti åter tagit sig på i svenska äldreboenden. ”När man lyckats spåra tillbaka är det ofta personal som tagit med den in”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
Av 67 döda under vecka 35-36 med covid-19 bodde 34 på äldreboende. Under september har bland annat Överkalix, Hagfors, Stockholm, Skellefteå och Umeå haft dödsfall i covid-19 på särskilda boenden för äldre.
”Vill man inte vaccinera sig ska man inte jobba med äldre”, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson. PRO:s Curre Hansson kräver att vårdtagarna själva ska kunna säga nej till ovaccinerad personal.

 

Av: 

Britta Svensson

Publisert:

LÄS VIDARE

Kloka tips om den svåra konsten att åldras med värdighet

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronaviruset

Vaccin

Vård & omsorg

Äldrevård