Från Guantanamofångar till ministrar

Sedan de återtog makten i Afghanistan har talibanerna hävdat att de ska ha en mjukare linje än förra gången. De nya ministerutnämningarna motsäger det.

Kopplingarna till fruktade mullah Omar

Priset på ministerns huvud: 100 miljoner

De fyra tidigare Guantanamofångarna i landets högsta ledning