Kvinnorna berättar om åren i skräckhuset

De blev våldtagna och torterade. De tvingades svälta och var fastkedjade i sina rum.

Och de fick inte ens möjligheten att ty sig till varandra. Kidnapparen såg till att de aldrig blev vänner.