Expertens valvarning – för S och M i regering: ”Gynnar extrema partier”

Minoritetsregeringar kan bli instabila – men ett samarbete mellan S och M vore inte en bra lösning. Det menar Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, som tror att det skulle ge partier långt ut på höger- och vänsterkanten möjlighet att stå som ensam opposition till regeringen.

”Gynnar extrema partier”

”Vi har en kaotisk situation”

Professorn om komplicerade läget