S-ledamöter pressar Löfven om handling för klimatet

Publicerad:

SAMHÄLLE

Fyra S-ledamöter pressar nu Stefan Löfven och regeringen – om handling för klimatet.

De vill se beslut av norsk modell om ökad inblandning av biologiskt bränsle för flyget.

– Forskningen och tekniken finns, nu krävs politisk handling, säger Hans Hoff, riksdagsledamot (S).

I en motion till riksdagen argumenterar de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Hans Hoff, Erica Nådin, Lars Mejern Larsson och Kristina Nilsson för att Sverige bör minska flygets miljöpåverkan genom att införa en reduktionsplikt, alltså att stegvis minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats varje år.

”En viktig del i arbetet som görs för att minska flygets klimatpåverkan är omställningen från fossila till hållbara bränslen såsom biobränslen och s.k. elektrobränslen. Dessa kan, rätt producerade, minska koldioxidutsläppen från flygresorna med över 80 procent” skriver ledamöterna.

Fyra S-ledamöter pressar nu Stefan Löfven och regeringen – om handling för klimatet.
Foto: Lotte Fernvall
Fyra S-ledamöter pressar nu Stefan Löfven och regeringen – om handling för klimatet.

Spill från skogen

– I dag är det tillåtet att blanda in upp mot 50 procent biobränsle i flygbränslet. Men tekniskt sett skulle alla plan kunna gå på 100 procent hållbart bränsle redan i dag, säger Hans Hoff.

Hans Hoff, socialdemokratiska riksdagsledamot.

Största problemet är i stället att det inte finns tillräckligt med biobränsle att få tag på, framhåller Hoff.

I motionen lyfter ledamöterna därför fram forskning från Luleå tekniska universitet, som visar att det skulle gå att framställa bioflygbränsle på restprodukter från skogs- och pappersindustrin i Sverige.

– Forskarna bedömer att det skulle gå att tillverka tillräckligt stora volymer för att försörja det svenska inrikesflyget. Det skulle vara bra för miljön och skapa en massa jobb i Sverige. Det skulle vara en winwin-situation, säger Hoff.

”Kan inte bara larma”

S-ledamöterna menar att det nu är dags att gå från ord till handling.

I motionen lyfter de fram att Norge beslutat om en reduktionsplikt för flygbränslet från 2020 och man vill att Sverige ska gå samma väg.

”Genom att, på samma sätt som för marktransporter, införa en reduktionsplikt för flygbränslen skulle en större efterfrågan skaps. Nivån bör från början vara relativt låg för att sedan öka åren framöver. Detta skulle skapa starka incitament för investeringar i bioflygbränsle i Sverige. Investeringar som skulle skapa många nya jobb i svensk industri och påtagligt minska flyget utsläpp av klimatgaser.” skriver ledamöterna.

– Regeringen måste gå från ord till handling nu. Vi kan inte bara larma, det skrämmer människor. Vi måste också visa att det finns lösningar på klimatfrågan, säger Hoff.

Tror på tekniken

Statsminister Stefan Löfven (S) har tidigare sagt att han räknar med att vi kommer att kunna flyga även i framtiden, men att det måste ske mer miljövänligt och att han tror på den tekniska utvecklingen.

Publicerad:

LÄS VIDARE