S sågade kömiljarden – inför uppdaterad variant

Hundratusentals svenskar väntar på vård

Publicerad:

SAMHÄLLE

Socialdemokraterna sågade Alliansens kömiljard.

Nu ska den återinföras – i en ”uppdaterad variant”.

– Ska man känna att vården är tillgänglig, då vill man inte uppleva köer, säger socialminister Lena Hallengren (S).

I dag väntar hundratusentals svenskar på att få komma till ett läkarbesök, en specialistbedömning eller att få en operation.

Enligt Lena Hallengren är köerna ett av de största problemen i svensk sjukvård – och något man måste få bukt med.

– En tillgänglig vård för alla är grundbulten i en väl fungerande välfärd. Ska man känna att vården är tillgänglig, då vill man inte uppleva köer, säger hon.

Kritiserade kömiljarden

I januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L slås fast att köerna ska kortas, genom att en ”uppdaterad kömiljard” införs under mandatperioden.

Detta trots att S varit mycket starka motståndare till den tidigare borgerliga Alliansens kömiljard.

1 av 3 | Foto: BJÖRN LINDAHL

I hårda ordalag har man kritiserat lösningen där landsting som kortade sina köer belönades ekonomiskt. Kritiken gick bland annat ut på att människor med lättare åkommor gick förbi dem med större problem i jakten på pengar.

– Att ge en bonus till landsting som kunde visa på kortade köer gjorde att det allt för ofta blev statistiken som man försökte ändra på, och inte köernas egentliga orsaker, slog statsminister Stefan Löfven (S) fast inför valet förra året.

Del av lösningen

Men att S nu har bytt fot i frågan vill Lena Hallengren inte hålla med om.

Hon menar att namnet ”kömiljarden” var smart eftersom det pekar på ett problem som människor upplever, men att kritiken mot hur den var utformad kvarstår.

– Vi har alltid sagt att man inte ska vänta på vård, men kömiljardsdiskussionen skapade en lite märklig debatt där det uppfattades som en fråga om ja eller nej till köer, säger hon.

Hallengren är dock självkritisk i fråga om hur man attackerat problemet och framhåller att hennes egen regering inte har lyckats lösa det.

– Vi lyckades inte med köerna under förra mandatperioden, men inte heller det arbete som den borgerliga regeringen bedrev var optimalt.

Exakt när den nya kömiljarden ska vara i bruk kan ministern inte säga. Mer än att det ska ske under mandatperioden.

För att det ska bli bra krävs rejält arbete och förhandlingar mellan de fyra mittenpartierna, slår Hallengren fast.

– Vi ska inte göra som förra gången, då det var lätt att få ett första besök och inte alls lika enkelt att få ett återbesök, vilket många behöver i vården. Inte minst äldre och kroniskt sjuka.

Men pengar som stimulans till landstingen blir det.

”Kontanter och kontakter tar sig fram”

Centerpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor, läkaren Anders W Jonsson, är glad för att man enats om en kömiljard.

Centerpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor,  Anders W Jonsson.
Foto: CAROLINA BYRMO
Centerpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor, Anders W Jonsson.

– Har man långa köer är det alltid den som har kontanter eller kontakter som tar sig fram. Därför är det här en väldigt viktig fråga, säger han.

Jonsson håller med Hallengren om att den nya kömiljarden måste utformas på annat sätt. Bland annat ta större hänsyn till patienter som behöver olika typer av åtgärder.

Han kan inte heller säga när kömiljarden ska vara igång, men hoppas så snart som möjligt.

– Pengar finns avsatta i budgeten för 2019. Så min och C:s ambition är att pengarna ska ut till landsting och regioner som kortar sina köer redan i år.

 

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

FAKTA: Kömiljarden

• 2009 beslutade den dåvarande alliansregeringen att avsätta en miljard kronor årligen till att korta väntetiderna i vården. Kömiljarden innebar att landsting och regioner fick en prestationsbaserad ersättning när de fick ned sina köer.

• Kömiljarden avskaffades 2015 av regeringen Löfven.

• I Januariavtalet mellan S, MP, C och L, som ingicks efter riksdagsvalet 2018, sägs att ”En uppdaterad kömiljard ska införas som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov. En generalplan för kortare köer tas fram tillsammans med landstingen där denna ingår. Ambulansvården, cancervården och förlossningsvården stärks.”.

FAKTA: Vårdgarantin

• Vårdgarantin brukar sammanfattas 0, 3, 90, 90.

Det innebär att man som patienter har rätt att få kontakt med primärvården direkt, inom noll dagar. Få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Ett första besök i den specialiserade vården inom tre månader, 90 dagar, och efter beslut om operation få tid inom 90 dagar.

• I dag väntar hundratusentals svenskar på vård. Värst är situationen inom operationssjukvården där enbart 69 procent får vård i tid. Totalt står 127 000 svenskar i kö för operation. Nästan 300 000 personer väntar på tid hos specialist.

Källa: Sveriges kommuner och landsting, vantetider.se

Publicerad: