Madeleine och Carl Philip får behålla pengarna: Orimligt

Av: Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3

Robert Hannah (L) ville dra in apanaget till Carl Philip och Madeleine med motiveringen att "skattebetalare inte ska betala för kungafamiljens shoppingrundor".

I dag väntas riksdagen avslå hans motion.

– Utskottet vidhåller tidigare uttalanden om att respektera statschefens privata sfär, skriver konstitutionsutskottet i ett betänkande.

Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) skrev i september en motion där han yrkade på att apanaget begränsas till att bara gälla statschefen och tronarvingen.

"Det är orimligt att staten ska försörja en sådan stor kungafamilj när de har förmågan att försörja sig själva. Svenska skattebetalarnas pengar gör mycket större nytta till exempel genom stöd (...) till ensamstående föräldrar än till en av Sveriges rikaste familjer", skrev han i motionen.

Hur apanaget ska fördelas finns i dag inte reglerat i någon lag – det är kungen som bestämmer.

"Privata sfär"

Men i dag väntas riksdagen avslå motionen.

Konstitutionsutskottet skriver i sitt betänkande att man vill "respektera statschefens privata sfär" och inte avser föreslå några ändringar i den konstitutionella ordningen. Man menar också att det under de senaste åren slutits en överenskommelse om ökad insyn i hovstatens verksamhet.

Robert Hannah är kritisk.

– Det är dålig hushållning med skattepengar, att kungen bara får pengar som han får använda hur han vill. Det finns ingen annan som får pengar i Sverige, oavsett om det är socialbidrag eller bostadstillägg, som helt oöppet kan använda dem hur han vill och ge till vilka han vill.

Ökad säkerhet

Kungafamiljen har växt från sex till tolv personer de senaste åren och kostnaderna för säkerhet, bröllop och dop har ökat, vilket Robert Hannah tog upp i sin motion.

"Det är orimligt att staten ska försörja en sådan stor kungafamilj när de har förmågan att försörja sig själva. Systemet behöver ses över och tydliga regler om vem som får del av apanaget och vad det får gå till behöver tas fram. Skattebetalare ska inte betala för kungafamiljens shoppingrundor".

– I grund och botten ska man respektera att det är andras pengar som man hushåller med och det är dålig hushållning - det är ju skattebetalarnas pengar, säger Robert Hannah.

"Inget samband"

Hovet har tidigare kommenterat Robert Hannahs motion med att den på ett felaktigt sätt beskriver kungafamiljens verksamhet.

– Anslaget har utöver ett tillskott för förbättrad säkerhet endast justerats upp på samma sätt som andra statliga anslag för att kompensera pris- och löneökningar. Det finns således inget samband mellan anslaget och antalet medlemmar i Kungafamiljen, skrev hovets informationschef Margareta Thorgren i en kommentar till Aftonbladet i september.

Hon menade också att ersättningen till Carl Philip och Madeleine är anpassad till omfattningen av de officiella uppdrag de har för Sverige.

– Övriga kostnader betalas med privata medel, skriver Margareta Thorgren.

Få alla de senaste nyheterna om politik i ditt flöde – följ oss på Facebook!

Publicerad:

LÄS VIDARE