Åsa Regner: Våldet mot kvinnor måste upphöra

Av: Jonathan Jeppsson

Publicerad:
Uppdaterad:
Jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Foto: Marcus Ericsson / AFTONBLADET / 85729
Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

SAMHÄLLE

Bina ville skiljas och slutade bära slöja – då dödades hon av sin make.

Hon blev en av de 16 kvinnor som dödades av sina män eller ex-män förra året, visar Aftonbladets granskning.

– Målet för regeringens politik är att våldet mot kvinnor måste upphöra. Punkt, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Aftonbladet har under många år granskat kvinnorna som dödas av sina män eller före detta män.

Enligt myndigheternas statistik minskar morden och dråpen i nära relationer, men Aftonbladets granskning kan i stället visa att brotten ligger på samma nivå som för hela 2000-talet.

Bina, 21, slutade bära slöja och ville skiljas från sin man. Han ströp henne en sommarmorgon i Mariannelund efter sju månader i Sverige. Hon är en av sex kvinnor som dödades 2016 efter att ha levt en kortare tid i Sverige, visar Aftonbladets nya granskning. Jämställdhetsminister Åsa Regnér reagerar starkt på de nya uppgifterna.

– Att kvinnor blir utsatta för dödligt våld för att de är kvinnor, och för att deras partners ger uttryck för sådant våld och sådant förtryck, är avskyvärt, säger hon.

”Strategi mot våld mot kvinnor”

Aftonbladet har granskat det här under många år. Och siffrorma över antalet dödade kvinnor fortsätter ligga högt. Vad är anledningen till det?

– Att vi har ett fortgående kvinnoförtryck i Sverige. När Riksrevisionen och jämställdhetsutredningen granskade den dåvarande regeringens politik, kom de fram till att en hel del bra initiativ satts igång, men att våldsnivåerna är svåra att rå på – de hade inte påverkats trots flera insatser. Man sa också att man gjort för lite för att förebygga våldet, inte bara från förra regeringen utan under lång tid. Därför har regeringen lagt en strategi mot våld mot kvinnor på knappt en miljard under fyra år, säger Åsa Regnér.

Regeringen vill samla de många olika projekten för att i stället bygga ett nationellt program.

– Då måste man gå in tidigt i förskolor och skolor. Framför allt rikta sig till pojkar och män med samtal om jämställdhet, respekt, sexualitet och förhållanden. Men också specifika insatser till individer som man vet har ett våldsamt beteende.

”Siffrorna måste ner”

När det gäller nyanlända kvinnor, som är överrepresenterade i statistiken, menar Åsa Regnér att regeringen presenterat en rad förslag för att möta det hedersrelaterade våldet.

– Vi lägger flera förslag för att komma åt hedersrelaterat våld, både för att förebygga och bestraffa när det väl händer - bland annat har vi en utredning som tittar på om hedersmotiv kan vara grund till straffskärpning. Det vi också gör i förebyggande syfte är att rikta information till nyanlända på olika sätt om jämställdhet, rättigheter och skyldigheter.

Med tanke på att det vi har tagit emot en stor mängd nyanlända de senaste åren – har regeringen tagit höjd för att möta den här problematiken?

– Vi har infört de här utbildningspaketen, vi har stärkt socialtjänsten när det gäller att möta nyanlända familjer - men det är klart att man inte kan tycka att det är tillräckligt när man ser de här siffrorna. Vi måste ständigt lära oss mer, men det är därför vi gör de här insatserna.

– Siffrorna måste ner. Målet för regeringens politik är att våldet mot kvinnor måste upphöra. Punkt, säger Åsa Regnér

LÄS OCKSÅ

Unik databas: Här är alla fall sedan 2000

LÄS OCKSÅ

267 dödade kvinnor – läs hela granskningen här

Publicerad:

LÄS VIDARE