Landsbygden ska kompenseras för höjda bensinskatter

Enligt Magdalena Andersson ska det inte spela någon roll var man bor – alla ska kunna stå bakom den gröna skatteväxlingen.

Oro för miljöskatter på landsbygden 
Finansministern vill kompensera 
Ser över avdrag