Ann-Sofie Hermansson

Framtiden för S-toppnamn i Göteborg avgörs

Medlemmar röstar om Ann-Sofie Hermansson ska sparkas från sin post

Av: 

Anette Holmqvist

SAMHÄLLE

Efter personkonflikter, medlingsförsök och misstroendeförklaring – på söndag avgör 238 ombud framtiden för Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson, S-toppnamn i Göteborg.

Själv vill hon gärna fortsätta.

– Får jag medlemmarnas förtroende börjar arbetet med att läka ihop partiet igen, säger Hermansson.

(S)triden i Göteborg liknar ingenting annat.

Konflikten som rasat de senaste månaderna har nu eskalerat till att en ombud vid en extrakongress ska få avgöra om Ann-Sofie Hermansson ska sparkas från uppdraget som gruppledare för Socialdemokraterna i staden.

Både distriktsstyrelsen och S-gruppen i kommunfullmäktige har krävt hennes avgång, men hon har vägrat.

Maktkamp eller dålig arbetsmiljö?

Hur det kommer att gå på söndag törs Ann-Sofie Hermansson inte sia om.

– Det är svårtippat, säger hon men framhåller att hon får mycket stöd av människor hon möter, framför allt ”gräsrötter”.

Hermanssons bild av konflikten är att den huvudsakligen beror på en maktkamp om politiska poster men också ett missnöje med den linje hon slagit in på efter valet. Där kritikerna ogillar att S tagit ett kliv bort från det tidigare samarbetet med V och MP.

Det är dock en uppfattning som inte delas av hennes kritiker.

Från distriktsstyrelsens håll, med avgående ordföranden ex-ministern Anna Johansson i spetsen, har man i stället sagt att det handlar om toppstyrning, dålig arbetsmiljö och hemlighållande av viktig information från Hermanssons sida. Och att misstroendeförklaringen kom efter att alla tidigare försök att lösa problemen hade misslyckats.

Bråk om vad man ska rösta om

Konflikten mellan de båda parterna har rasat in i det sista och har så sent som i veckan handlat om vad kongressombuden ska rösta om.

Styrelsen ville att man skulle rösta om den kandidatförsäkran som alla S politiker i Göteborg har fått skriva under, och som slår fast att man avgår om man inte längre har förtroende. Underförstått: Att detta måste gälla även Hermansson.

I torsdags tvingades man dock ändra i skrivningarna som ombuden ska ta ställning till, vilket GP tidigare berättat om. Detta efter protester från medlemmar som står bakom Hermansson och som ansåg att ursprungstexten var för otydlig och riskerade att förvilla ombuden.

Efter protesterna har man lagt till en formulering som innebär att man även ska avgöra om gruppledaren ska entledigas från sitt uppdrag.

Vill fortsätta

Ann-Sofie Hermansson avgår om hon förlorar på söndag. Men hon gör ingen hemlighet av att hon gärna vill fortsätta.

– Vi har påbörjat en resa och jag vill gärna fortsätta den, säger hon.

Om hon får ombudens stöd räknar hon med att jobba vidare. Hon tror att det går att läka såren mellan partikamraterna och hitta tillbaka till ett samarbete för stadens bästa.

Viktoria Tryggvadottir, kommunikationsombudsman på distriktet, är skeptisk.

– Jag personligen har svårt att se hur det ska gå att leda en kommunfullmäktigegrupp och en kommunstyrelsegrupp som sagt att de inte har förtroende för henne och en distriktsstyrelse som sagt att de inte litar på henne. Jag tror det blir isolerat och svårt att verka på det sättet, men tror hon själv att det går så kan vi inte göra mer, säger hon.

• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

(S)triden i Göteborg – bakgrund

• Ann-Sofie Hermansson, gruppledare och oppositionsråd (S) i kommunen, har inte längre förtroende hos vare sig sitt partis distriktsstyrelse eller fullmäktigegrupp – men vägrar att avgå. Hennes kritiker har bland annat angett dåligt ledarskap och samarbetsproblem som förklaring.

• Samtidigt har distriktsstyrelsens ordförande, ex-ministern Anna Johansson, meddelat att hon avgår vid den ordinarie kongressen i april, efter att konflikten kring Hermansson målats upp som en maktstrid om poster i kommunen. Något som Johansson förnekar.

• Under hösten har konflikten varit mycket tydlig mellan de båda sidorna. Kommunalråd har hoppat av i protest mot Hermanssons ledarskap och en medlare har kallats in från S centralt, partikassören Roger Berzell, men ingen långsiktig lösning har nåtts.

• Därmed blir det nu medlemmarna i Göteborg, genom 238 valda ombud, som får avgöra om gruppledaren ska entledigas, alltså sparkas. Man ska också ta ställning till om S kandidatförsäkran, som alla partiets politiker i Göteborg fått skriva under, ska gälla alla och där man förbinder sig att lämna om man förlorat andras förtroende.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på barnkläder – 70% rabatt på märkeskläder

Kids Brand Store

Publisert:

LÄS VIDARE

Anna Johansson avgår efter S-bråket i Göteborg

ÄMNEN I ARTIKELN

Ann-Sofie Hermansson

Socialdemokraterna

Arbetsmiljö

AB Voice