Trafik

Trafiken på väg 50 påverkas av olja på vägen

 Olja på vägen orsakar problem i trafiken i riktning mot Örebro på väg 50 mellan Dammsätter och Cirkulationsplats…

1

2

3

4

5

...

285

>