Publicerad:
Uppdaterad:

”Kvinnor som lever under livsfara”

Aftonbladets Kristina Edblom och Kerstin Weigl om arbetet med boken ”I händelse av min död”

Publicerad: