Publicerad:
Uppdaterad:

Visar Victorias markering inför journalisterna

”Hon ger en starkt ogillande blick”

Publicerad: