Publicerad:

Surfplatta började brinna i händerna på 4-åriga Gabriel

Tillverkaren: Det ligger i surfplattors natur att incidenter inträffar.

Publicerad: