Publicerad:

Kraftiga vindar driver på Kalifornien-brand

Hundratusentals människor uppmanas lämna sina hem

Publicerad: