Publicerad:
Uppdaterad:

Så påverkar corona globala miljömålen

Coronan utgör ett allvarligt hot mot uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling, det visar genomgången Sustainable Development Report som följer arbetet med att nå FN-målen. Utöver direkt påverkan på fattigdom och hunger så påverkas även miljön.
– Man tvättar händer, utrymmen och utrustning med tvål, men även med annat som hamnar i avlopp, reningsverk och sen vattendrag. När många länder stängt ner underhålls inte reningsverken, säger Katja Sarajeva, programchef på Spider Center i Stockholm och jobbar med digitalisering, utveckling och jämställdhet i utvecklingsländer.
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling ska bl.a. utrota fattigdom och hunger, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Men nu

Publicerad: