Publicerad:
Uppdaterad:

Gifttomterna i Jönköping

Sex familjer i stadsdelen Mariebo i Jönköping lever på giftig mark. 2013 fick de besked från kommunen att marken var förorenad. Sen dess har de levt i ovisshet om sina hus och sina liv. Kommunen vill inte lösa in husen och nu pågår en utredning om sanering.
Familjerna har ingen möjlighet att sälja sina hus eller planera för framtiden. De är ständigt oroliga för att bli sjuka. 2022 förväntas utredningen vara klar. Tills dess kan familjerna bara vänta.
I det här avsnittet av Aftonbladet Daily låter vi de boende berätta om hur det är att bo på giftig mark, om oron och ovissheten.
Programledare är Jenny Ågren.

Publicerad: