Publicerad:

Vad du signalerar med ditt handslag

Kroppspråksexperten Henrik Fexeus förklarar hur du ska skaka hand

Publicerad: