Publicerad:

Smarta högtalarna ska hjälpa patienter

Pilotprojekt med smarta högtalare på sjukhus

Publicerad: