Publicerad:

Rebeckahemmet om självmordsförsöken – inga brister i rutinerna

Sex suicidförsök skedde under bara några månader och två av dem under samma period som 13-åriga Jasmine som senare tog sitt liv, bodde på SiS-hemmet Rebecka.

Publicerad: