Publicerad:

Här ska två personer ta hand om 52 demenssjuka

Två personer ska ta hand om 52 demenssjuka. Två boenden som drivs av vårdbolaget Attendo kritiseras nu av IVO för att vara underbemannade. Samtidigt gör vårdkoncernen stora vinster.

Publicerad: