Uppfostran kan spela roll för barn med psykopatiska drag

Känslokyla och brist på empati kan vara tecken på psykopatiska drag hos barn och ungdomar. ”En varningssignal är till exempel om barnet är elakt mot andra barn eller djur”, säger Karolina Sörman, medicine doktor och forskare.

”Barnets utveckling påverkas dels av olika miljöfaktorer”
Tecken på psykopatiska drag hos ungdomar
Då ska man söka hjälp