7 faktorer som ökar risken för skilsmässa

Allt fler svenska par går skilda vägar. Enligt Glenn Sandström, docent i historisk demografi går det att se ett tydligt mönster som visar vilka som löper högre risk att skilja sig.

7 faktorer som innebär att ni är i riskzonen för skilsmässa
Då är chansen betydligt större att ni håller ihop
”Detta utgör en påtaglig höjning av risken”

ÄMNEN I ARTIKELN

Skilsmässa

Relationer