Här är regeln som flygbolagen mörkar

Kan kosta resenärerna tusentals kronor – men få vet om den

Uppdaterad 2020-02-12 | Publicerad 2019-12-08

Inställda flyg och förseningar kan innebära kompensation – om du följer reglerna.

När en flygresa är inställd, försenad eller när en passagerare nekas ombordstigning så kan resenären ha rätt till ersättning, men bara om den krävs inom två månader, vilket många missar.

– Vi har god anledning att tro att det är ett högst medvetet beslut att inte delge passagerarna denna information, säger Marie Bexelius, Sverigechef på Airhelp.

Många av oss har någon gång varit med om att flyget är inställt eller försenat. Men visste du att du kan få pengar tillbaka från resan?

– Långvariga flygförseningar, inställda flygningar som leder till över tre timmars försening till slutdestinationen och situationer där passagerare nekas ombordstigning kan vara grund för en reklamation, säger Marie Bexelius, Sverigechef på Airhelp.

Men för att passageraren ska ha rätt till ersättning måste reklamationen göras inom två månader efter dagen för förseningen. Om reklamationskravet kommer in senare än två månader så är inte flygbolaget skyldiga att ersätta någonting. Det fick en resenär uppleva nyligen, när hen reklamerade resan bara timmar för sent. Personen krävde 400 euro, cirka 4 200 kronor, i ersättning för ett försenat flyg med Norwegian. Tvisten gick vidare till tingsrätten där man gav Norwegian rätt då reklamationen inte skett inom skälig tid, trots att personen inte informerats om att det finns en reklamationsfrist.

– Vi har god anledning att tro att det är ett högst medvetet beslut att inte delge passagerarna denna information eftersom flygbolagen, när de konfronteras med konsekvenserna, till och med försöker att rättfärdiga avsaknaden av just dessa uppgifter, säger Marie Bexelius.

Marie Bexelius tror att flygbolagen medvetet undanhåller information.

Flera flygbolag nekar efter två månader

Enligt Norwegian har man inte alltid nekat krav med hänvisning till den så kallade tvåmånaders-regeln, men man har successivt börjat göra det i samband med implementaton av det nya regelverket, och nu nekas de flesta krav som kommer in för sent.

Vid förseningar och inställda flyg informerar Norwegian drabbade resenärer om deras rätt till ersättning via sms. Man informerar dock inte om att det kan behöva göras inom två månader efter incidenten.

– Nej, vi informerar inte kunder om tidsfrist på två månader ännu, vilket heller inte är något krav, men det kanske vi gör framöver beroende på branschen i övrigt. Vi förhåller oss helt enligt regelverket, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef vid Norwegian.

Även SAS nekar till ersättning när resenärer skickar in sina krav mer än två månader efter förseningen eller det inställda flyget, någonting som inte kommuniceras till kunderna.

– I dagsläget informerar vi om de rättigheter våra resenärer har i samband med förseningar och inställda flyg, men inte om de exakta nationella reklamationstiderna i olika länder. Eftersom tiderna varierar stort från land till land är det bra att resenärerna blir uppmärksammade på detta och vi kommer att se över hur vi kan förtydliga det, säger Freja Annamatz, presschef vid SAS.

Norwegian är ett av flygbolagen som inte informerar om tidsfristen.

Krångligt system

Den förordning som kontrollerar resenärernas rätt till kompensation kallas för EC 261. Denna lag kräver att flygbolag kompenserar sina passagerare för långvariga flygförseningar, inställda flygningar och i situationer där personer nekas ombordstigning.

Det man kan få är upp till 600 euro i kompensation, cirka 6 300 kronor, om flyget är mer än tre timmar försenat. De flesta flygrutter i Europa innefattas, och en del internationella flygningar om flyget avgår från en flygplats inom EU. Denna rätt till kompensation är inte livslång, förutom på Malta, men preskriptionstiden är ganska lång. I Litauen är den tio år, i Sverige är den tre. Vilken preskriptionstid som gäller beror på vilka länder du har flugit mellan.

Men sedan mars 2018 gäller inte alltid den svenska preskriptionstiden på tre år, då en dom i Högsta domstolen klargjorde att krav på ersättning enligt svensk rätt måste anmälas inom två månader efter avslutad resa. Det är alltså denna dom som gör att resenärer kan nekas ersättning om de ansöker om den för sent. Men det är det få som vet, då flygbolag är skyldiga att informera om rättigheter enligt EC 261 men inte om tidsbegränsningen enligt svensk rätt.

– EU-lagstiftarna förutsåg detta problem och införde därför en uttrycklig informationsskyldighet för flygbolagen i förordningen. Trots det kan vi konstatera att ett stort antal passagerare tyvärr är helt ovetandes om sina rättigheter tills de kommer i kontakt med oss eller ett annat kompetent ombud. Ibland är det dock redan för sent och då finns det i princip inget vi kan göra för att rätta till det, säger Marie Bexelius.

På SAS tycker man att det finns en otydlighet rörande EC 261 och nationella lagar.

– Vi tycker att det är besvärligt att medborgare i EU behandlas på olika sätt och önskar att regelverket kring EC 261 skulle vara tydligare, så att samma regler gäller för alla oavsett var man bor eller från vilket land man reser, säger Freja Annamatz.

Olika bedömningar

Det är dock inte alltid som tvåmånaders-reglen står i vägen för resenärernas rätt till kompensation. I en annan tvist som Airhelp har varit inblandade i har en person som varit med om en flygförsening fått ersättning trots att personen gjorde reklamationen två och en halv månad efter förseningen. Tingsrätten ansåg då att tiden för reklamation skulle utsträckas då personen inte fick viktiga upplysningar och behövde vända sig till ett ombud.

– Baserat på de här två fallen kan vi konstatera att det varierar om konsumenten får en förlängd reklamationsfrist eller inte, säger Marie Bexelius.

Enligt Airhelp nekar flygbolag så mycket som vartannat krav felaktigt, och många flygbolag försöker erbjuda värdekuponger istället för ersättning.

Enligt Norwegian är det dock viktigt att kunderna är nöjda och får kompensation om de har rätt till det.

– Vi förhåller vi oss till EU-förordningen som reglerar rätten till kompensation. Varje år betalar vi ut mångmiljonbelopp, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson.

LÄS VIDARE