Biståndet ska bli mer fredsfokuserat

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Bistånd. Svenskt bistånd ska bli bättre på att förebygga konflikter och stärka fredsbyggande. Regeringen har gett Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för insatser för fredliga och inkluderande samhällen.

"Av moraliska, säkerhetsmässiga och ekonomiska skäl måste vi göra allt för att förhindra nya krig från att bryta ut. Självklart är nödhjälp viktigt för att rädda liv och mildra lidande, men mediciner, filtar och matpaket kommer aldrig att lösa konflikterna. Det är plåster på blödande sår", säger biståndsminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Förutom att motverka konflikter och våldsbejakande extremism ska särskilt fokus ligga på att stärka kvinnors och ungas deltagande i freds- och statsbyggnad samt skydda kvinnor och barn från våld.

I samband med strategin ökas också finansieringen inom området, från 200 miljoner kronor i år till 280 miljoner kronor 2017.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN