Flodpärlmussla utplanterad i svenska vatten

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Natur. Flodpärlmusslor har för första gången odlats och planterats ut i svenska vatten, rapporterar Vetenskapsradion.

De 1,5 millimeter små musslorna har placerats i en bäck i Göteborgsområdet.

– Det här är oerhört spännande. Är det så att man kan konstatera att de här musslorna överlever och att de tillväxer är det ju ett enormt framsteg i hur vi ska förvalta våra musselbestånd, säger flodpärlmusselforskaren Lennart Henriksson till Vetenskapsradion.

Den fridlysta musslan lever i kalkfattiga, klara, syrerika rinnande vatten och är beroende av lax eller öring för fortplantningen, då dess larver lever på fiskarnas gälar. De flesta bestånden i Norden är inte livskraftiga eftersom de inte lyckas föröka sig. Musslorna har också svårt att överleva när bottnen på vattendrag slammar igen.

TT

Publicerad:

LÄS VIDARE