V75

Gocciadoro frikänns efter skandalbilderna

Efter överklagandet – slipper straff

Av: 

Daniel Söderbäck

TRAV

Alessandro Gocciadoro dömdes till sex månaders körförbud och en månads anmälningsförbud efter piskskandalen på V75 den 2 maj.

Nu frikänns Gocciadoro av Svensk Travsports Överdomstol.

”ST:s utredning och beslut har brister...”, står det bland annat att läsa i Överdomstolens beslut.

Den 2 maj fick V75-hästen Zarina Bi motta två piskrapp på uppvärmningen inför V75 på Örebro av en lärling i Alessandro Gocciadoros stall.

Bilderna som kablades ut väckte avsky och Alessandro Gocciadoro och lärlingen dömdes till hårda straff av Svensk Travsport – tre dagar efter incidenten.

Alessandro Gocciadoro.

Foto: LARS JAKOBSSON/TR BILD

Fick sex månaders körförbud

Alessandro Gocciadoro dömdes till sex månaders körförbud och en månads anmälningsförbud. Dessutom återkallade Svensk Travsport godkännandet för den svenska filial som Gocciadoro bedrivit i Sverige från den 24 april.

Lärlingen fick 18 månaders körförbud samt beträdandeförbud (vilket gäller på svenska banor) under lika lång tid. Utöver det fick lärlingen 20 000 kronor i böter.

– Vi vill förmedla att det här inte är acceptabelt, sa Maria Croon, vd för Svensk Travsport, till Trav365 efter att förbundet dom kom.

Svensk Travsports dom överklagades av Alessandro Gocciadoros juridiska ombud Jesper Arvenberg till Svensk Travsports Överdomstol. I väntan på domen pausades domarna mot Gocciadoro.

”ST:s utredning och beslut har brister”

Under tisdagen kom Överdomstolens beslut.

Alessandro Gocciadoro frikänns på domarna om sex månaders körförbud och en månads anmälningsförbud. Däremot står domen mot den återkallade filialen kvar, som ej gick att överklaga.

”Gocciadoros uppgifter om vilka överväganden han gjorde rörande XXX innan denne anställdes får tas för goda. Härvid finns inget som pekar på att XXX, som hästskötare, inte var lämplig att värma hästen inför tävlingen 2020-05-02. Till detta kommer att XXX underkastat sig ansvar för den allvarliga förseelse han begick vid tillfället. Gocciadoro ska inte dömas för brott mot 31 § tävlingsreglementet”, står det att läsa i domen.

”En grundläggande rättssäkerhetsprincip i Sverige är att en person, som misstänks för överträdelse av gällande regler har rätt att få veta vilka konkreta omständigheter som läggs denne till last. Det måste framgå om någon av omständigheterna har varit föremål för tidigare lagföring. ST:s utredning och beslut har brister i detta avseende. Det är i stort sett omöjligt att försvara sig mot så oprecisa påståenden som nu är i fråga”.

”...Sammantaget leder detta till att Gocciadoro inte ska dömas för överträdelse av 70 § tävlingsreglementet”.

”Strikt ansvar hos tränaren”

Överdomstolen meddelar även att Svensk Travsport ska betala 100 000 kronor till Alessandro Gocciadoro beträffande särskilda kostnader i ärendet.

Svensk Travsports vd Maria Croon säger så här på förbundets hemsida:

– Vi respekterar givetvis överdomstolens beslut och hur de tolkar reglementet. De gör bedömningen att tränarens ansvar inte är strikt avseende § 31 med nuvarande skrivelse, ”Tränaren ansvarar för att körsven/ryttare är lämplig att värma eller tävla med den aktuella hästen”. Med den tolkningen betyder det att XXX är den enda som kan utdömas straff för händelsen. Vi ansåg utifrån reglementet att det är ett strikt ansvar hos tränaren, gällande vem som värmer hästen.

– Den svenska travsporten vilar tungt på hästvälfärd och hästen i centrum. Vi gjorde en samlad bedömning av samtliga ärenden där stall Gocciadoro varit inblandad och vi vet genom en fristående medieanalys (innefattande sociala medier) att travsportens förtroende och trovärdighet har skadats genom händelsen. Vi bedömde utifrån detta att vi kunde döma i enlighet med § 70. ”Den som genom uppträdande eller verksamhet med anknytning till travsporten skadar eller antas skada travsportens anseende hos allmänheten, kan för bestämd tid eller alltid förbjudas deltaga i travtävlingar (kör-/ridförbud) och/eller ges tillträdesförbud till viss travbana eller samtliga travbanor, även om vederbörande eljest ej är underställd detta reglemente”.

Maria Croon är även öppen med att se över vissa paragrafer i reglementet.

– Överdomstolens uppgift är att tolka och besluta i enlighet med gällande reglemente, det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Men, mot bakgrund till att de tolkat reglementet på ett annat sätt än vi gjort, finns det anledning att se över vissa paragrafer. Reglementet är ett levande regelverk och behöver ständigt synas och uppdateras för att säkerställa att travsporten har allmänhetens förtroende och hästens välbefinnande i centrum, avslutar hon.

Domen mot lärlingen överklagandes aldrig och står fast.

Publisert:

LÄS VIDARE

Slängs ut från Sverige: ’Förföljd och förtvivlad’

Prenumerera på nyhetsbrevet Travkollen

Allt om det hetaste i travets värld – varje fredag!

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

V75