Ålderismen i Sverige

Ålderism förkortar livet!
Så akut är buskapet i Världshälsoorganisationens globala kampanj mot diskrimineringen av äldre.
I Sverige har begreppet fått fäste under pandemin.
Under en vecka granskar Aftonbladet hur ålderismen slår mot landets äldre men också mot unga och indirekt mot barn.

21 MAJ 2021 PRIVATEKONOMI

M-förslag mot ålderism på arbetsmarknaden

 ”Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna kraftfullt”